seksuele intimidatie

De dubbele seksmoraal: online ‘exposen’ van Marokkaans-Nederlandse vrouwen

De dubbele seksmoraal: online ‘exposen’ van Marokkaans-Nederlandse vrouwen

Sarah Achahbar en Ibrahim Alaoui Chrifi onderzoeken de mechanismes achter het online 'exposen' van Marokkaans-Nederlandse vrouwen. “Het gebruik van social media heeft de positie van de vrouw kwetsbaarder gemaakt en de identiteit van een ‘good girl’ een nieuwe betekenis gegeven.“