Documentaire: Witheid

"Wat denk je dat witheid is?" Met deze vraag wil de 19-jarige Afropees-Nederlandse filmmaker Robin van der Haak het sociaal construct onderzoeken waar hij dagelijks mee te maken heeft. Aan de hand van twee gesprekken met leeftijdsgenoten toont van der Haak de complexiteit en realiteit van witheid. Bekijk de volledige documentaire hier!

Dit interview is tot stand gekomen door te bevragen wat mijn drive is als Afropese Nederlander. Ik heb lange tijd gezocht naar wat mijn drive precies is, maar er is iets wat zodanig mijn leven beïnvloedt dat ik er niet onderuit kan. Er zijn sociologische constructen die mijn alledaagse leven beïnvloeden. ‘Zwart zijn’ is een sociaal construct dat mijn dagelijkse realiteit is. Ik ervaar dat ik in het witte systeem niet tot de norm behoor. Hierdoor dacht ik dat mijn drive ‘Zwart zijn’ is geweest. Zwart zijn is een heel veelzijdig begrip. Het behelst zowel je sociologische als politieke positie en daarnaast ook een gemeenschap, cultuur, spiritualiteit en Afrikaanse geschiedenis. Deze interesse komt uit het vinden van mijn eigen identiteit. Wie ben ik en hoe sta ik in het leven? Ik kwam op een gegeven moment op het realisatiepunt dat Zwart zijn een sociaal construct van Witheid is. Witheid is gemaakt om alles dat niet Wit is als minderwaardig te zien. Omdat Witheid niet inclusief is voor alle soorten mensen en culturen werd ik als Afro- Braziliaanse en Nederlands persoon vanzelfsprekend een buitenstaander. Omdat ik als Zwart gezien wordt in dit Witte systeem is mijn drive Witheid. In dit interview bevraag ik de geïnterviewde wat Witheid volgens hen is.

Robin van der Haak is een 19 jarige Afro-Braziliaans en Nederlandse homosexuele jongen. Hij is afgestudeerd aan de School voor Jong Talent waar hij Beeldende Kunst deed en studeert momenteel audiovisuele media aan de HKU. Je kunt hem kennen van zijn werk ‘Zo Zwart Als Ik’, een film over hoe het is om als zwart persoon te lijken op de karikatuur Zwarte Piet.