Klacht gegrond verklaard!

Dankzij een berucht artikel in NRC Handelsblad, geschreven door Bas Blokker, staan wij bij sommigen van jullie wellicht bekend als de 'Black Twitter vrouwen'. Vlak na publicatie schreven wij in een reactie op Joop.nl dat het NRC-stuk een product van geschonden afspraken is. Omdat NRC weigerde in te gaan op onze eis tot rectificatie, wilden wij het niet alleen bij een reactie op Joop.nl houden. We zijn daarom naar de Raad voor de Journalistiek gestapt. Op 24 juni jl. was de zitting. Wij zijn blij om te melden dat onze klacht gegrond is verklaard:

“B. Blokker en NRC Handelsblad hebben journalistiek onzorgvuldig gehandeld door een afspraak met klaagsters over autorisatie en de mogelijkheid tot wijziging van de concepttekst te schenden. Hierdoor zijn in het artikel “Witte mensen moeten eens luisteren” ten onrechte passages opgenomen, waarvan klaagsters hadden verzocht deze te wijzigen dan wel te schrappen. Bij de afhandeling van de klacht hadden Blokker en de krant niet mogen volstaan met het aanbieden van excuses. Zij hadden de klaagsters verder tegemoet behoren te komen, door bijvoorbeeld in de kolommen van de krant duidelijk te maken dat zij bij de publicatie hadden gehandeld in strijd met de gemaakte afspraken en de onlineversie van het artikel aan te passen in overeenstemming met de door de klaagsters verzochte wijzigingen. De Raad doet de aanbeveling aan NRC Handelsblad om deze conclusie ruimhartig te publiceren.“

De volledige conclusie wordt binnenkort gepubliceerd op https://www.rvdj.nl/uitspraken

We zijn ten eerste naar de Raad gestapt omdat we een signaal willen afgeven aan invloedrijke media. Ze hebben een grotere verantwoordelijkheid tegenover kwetsbare groepen en onderwerpen. Zeker rond het onderwerp racisme is een hype en scoringsdrift gaande. Te midden van die hype is het lastig om, tegen het heersende discours in, een gemarginaliseerd perspectief over het voetlicht te krijgen. Zo’n poging resulteert namelijk vaak in negatieve framing. 
Onze constatering is dat deze mechanismen optreden bij geluiden die afwijken van de heersende norm; wit, mannelijk, hetero, cisgender, valide.
Wat wij door schade en schande hebben geleerd en wat cruciaal was in deze zaak is documentatie; harde afspraken zwart op wit. Mail, WhatsApp, sms, etc. Alles wat aantoonbaar is. 
Ten tweede wilden wij duidelijk maken dat je ook vanuit een gemarginaliseerde positie - uiteraard mits je omstandigheden dat toe laten - dergelijke negatieve framing kunt aanvechten. 
Ten derde heeft het ons enorm geholpen dat we toenadering tot elkaar hebben gezocht. Afzonderlijk hadden we deze stap misschien niet durven nemen.

Anousha Nzume, Arzu Aslan, Mariam El Maslouhi &  Seada Nourhussen